SOŠ Handlová

Psychologická a špeciálnopedagogická poradňa


V naliehavých prípadoch nás kontaktujte na tel. č. 0905 167 711 alebo 0907 593 122.