SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Podpora technického vzdelávania žiakov základných a stredných škôl na SOŠ Handlová

Vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok záujmu žiakov základných škôl a ich rodičov o technicky orientované odbory, spracovala Stredná odborná škola v Handlovej v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, spoločnosťou skupiny Enel projekt, zameraný na podporu technického vzdelávania žiakov základných škôl. Projekt má za úlohu dosiahnuť efektívnejšiu spoluprácu so základnými školami a skvalitniť prípravu žiakov základných škôl v oblasti technického vzdelávania.

Vďaka finančnej pomoci Slovenských elektrární, spoločnosti skupiny Enel je možné tento projekt zrealizovať a tak pokračovať v úspešnej spolupráci so základnými školami v Handlovej, ktorá sa začala už v školskom roku 2014/2015. Zároveň sa vytvára priestor na propagáciu odborného vzdelávania v súlade s výzvami, ktoré sú deklarované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a potrebami zamestnávateľov.

Projekt je naplánovaný na obdobie od septembra 2015 do konca mája 2016. Má za úlohu zrealizovať kvalitnú výučbu vďaka efektívnej spolupráci Strednej odbornej školy v Handlovej so základnými školami v oblasti technického vzdelávania žiakov základných škôl.

Toto sa dosiahne vylepšením špecifického materiálno – technického vybavenia školy a vypracovaním výučbových odborných materiálov. Neodmysliteľnou súčasťou projektu je aj propagácia odborného vzdelávania na základných školách a v regióne.

V rámci projektu sa pri aktivitách technického vzdelávania vystrieda zhruba 100 žiakov základných škôl v Handlovej.

Očakávanými kvalitatívnymi výsledkami bude zlepšenie kvality technického vzdelávania žiakov základných škôl, a prehĺbenie praktických zručností týchto žiakov.

Veríme, že projekt prinesie zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o štúdium technicky orientovaných študijných a učebných odboroch na stredných školách. Tým sa vytvoria vhodné predpoklady pre uplatnenie žiakov na trhu práce po ukončení štúdia, hlavne u zamestnávateľov elektrotechnického a strojárskeho zamerania v súlade s potrebami trhu práce .