SOŠ Handlová

 • Chcete vedieť, prečo študovať na SOŠ Handlová?

  Pozývame Vás na Deň otvorených dverí,

  ktorý sa uskutoční dňa 10.2.2017 v popoludňajších hodinách,

  v čase od 12.00- do 17.00 hod.

   
 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na triedne rodičovské združenia,
  ktoré sa budú konať v termíne od 23.1. - do 30.1.2017.
  Dátum a čas konania triedneho rodičovského združenia určí triedny učiteľ.

  Zasadnutie Rady rodičov
  sa bude konať dňa 31.1.2017 o 16.00 hod. v učebni A310.

   
 • Best in English - Angličtinár roka

  Dňa 30. novembra sa SOŠ Handlová zapojila do celoeurópskej súťaže Best in English - Angličtinár roka. Do súťaže, ktorá pozostávala zo 60 minútového online testu, sa zapojilo 694 stredných škôl z 28 krajín. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 15 107 študentov. Najlepšie zo študentov našej školy si počínal Viktor Šmidák zo 4.A triedy, ktorý získal 108,5 bodov zo 124 možných. Na delenom druhom mieste v rámci školy sa umiestnili Sára Čepcová z 1.A a Roland Bednár z 5.L triedy. Obaja získali zhodne po 107 bodov. Všetkým účastníkom gratulujeme a ďakujeme za účasť."

   
 •       Slovenské elektrárne a.s. poskytli finančný dar SOŠ Handlová

  Podpísaním zmluvy so Slovenskými elektrárňami, a.s. a poskytnutím finančného daru bolo umožnené Strednej odbornej škole, Lipová 8, Handlová začať realizovať projekt „Prezentácia obnoviteľných zdrojov energie hravou a demonštračnou formou“.

  Čítať ďalej...  
 • Odborná stáž študentov obchodnej akadémie – bilingválne štúdium vo Walese, Wrexham

  V dňoch 7.11. 2016 – 02.12. 2016 sa študenti z II.A (2 žiaci), III.A (7 žiakov) a IV.A (3 žiačky) odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium zúčastnili v rámci projektu Erasmus+ KA1 zahraničnej odbornej stáže vo Wrexhame, Wales.

  Čítať ďalej...  
 • 3. ročník Krajskej súťaže - Majster Rétor – Master of Rhetoric

  Dnešná doba si vyžaduje nielen spisovné vyjadrovanie sa v materinskom jazyku, ale aj ovládanie aspoň jedného svetového jazyka. Preto sa aj tento rok konala bilingválna súťaž v rétorike, ktorá bola určená všetkým stredoškolským študentom Trenčianskeho kraja, ktorí mali chuť ukázať svoje komunikačné schopnosti a pohotovosť nielen v slovenskom ale aj v anglickom jazyku.

  Čítať ďalej...