SOŠ Handlová

 • ZENIT v elektronike

  Dňa 20.10.2016 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Súťaže sa zúčastnilo 12 súťažiacich v dvoch kategóriách, v kategórii A - 8 súťažiacich, v kategórii B - 4 žiaci.

  Čítať ďalej...  
 • Stredoškolská odborná činnosť 2016/2017

  Súťaže SOČ sa môžu zúčastniť študenti prvého až štvrtého ročníka študijných odborov, ale aj študenti učebných odborov.

  Stretnutie riešiteľov SOČ sa uskutoční v utorok 25.10.2016 cez 3. vyučovaciu hodinu v budove B, trieda č. 24

  Čítať ďalej...  
 • Odborná stáž študentov tretieho ročníka na Strednej škole elektrotechnickej a energetickej v Sokolniciach v Českej republike

  Príležitosť absolvovať stáž v partnerskej škole v Sokolniciach dostalo dvanásť tretiakov zo študijných odborov elektrotechnika a mechanik počítačových sietí. Mobilita sa uskutočnila v termíne od 3.10. – 14.10.2016 s cieľom skvalitnenia odborného vzdelávania a prípravy a vytvorenia úzkych väzieb medzi vzdelávaním a svetom práce.

  Čítať ďalej...  
 • JA Mladý líder 2016 s našou účasťou

  Najúspešnejší absolventi vzdelávacích programov JA Slovensko z celej SR objavovali tajomstvá úspešného líderstva počas štyroch inšpiratívnych dní, ktoré pre nich pripravila vzdelávacia nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko v spolupráci s členom jej správnej rady, spoločnosťou Citi Foundation.

  Čítať ďalej...