SOŠ Handlová

 • rodičovské združenie

   
 • Deň otvorených dverí TSK

  Trenčiansky samosprávny kraj Vás všetkých pozýva 2. októbra 2017 na Deň otvorených dverí. Už po štvrtýkrát sa otvoria dvere úradu Trenčianskeho kraja širokej verejnosti, aby sa ľudia mohli dozvedieť o kompetenciách kraja a o možnostiach, ako im môže byť kraj nápomocný.   
 • S duálnym vzdelávaním sa otvárajú príležitosti

  Odborné vzdelávanie sa v súčasnosti zameriava hlavne na rozvoj praktických zručností, prepojenie odborného vzdelávania v školách so zamestnávateľmi a na podporu technických odborov vzdelávania.

  V rámci výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na realizáciu rozvojového projektu propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017 získala Stredná odborná škola v Handlovej účelové finančné prostriedky vo výške 2200 eur na projekt s názvom Spoznaj výhody duálneho vzdelávania. Z celkovej sumy finančných prostriedkov je 1760 eur od MŠVVaŠ SR, 5% je spoluúčasť zriaďovateľa (Trenčiansky samosprávny kraj) suma 110 eur a 15 % spoluúčasť zamestnávateľa (spoločnosť Scheuch) vo výške 330 eur.

  Čítať ďalej...  
 • Práce grafikov

  Zátišie s ovocím

  Ivana Uramová
  IV.B
  Nikola Smoleňová
  IV.B
  Samuel Špánik
  IV.B
  Čítať ďalej...  
 • Zlatá dekáda študentov Cisco Academy Handlova, SOŠ Handlová

  V súťaži Networking Academy Games – NAG majú študenti medzinárodného vzdelávacieho programu Cisco NetAcad možnosť porovnať sa s rovesníkmi, ale aj s vysokoškolákmi z celého Slovenska. Tento rok sa národné kolo konalo na TU Košice a naši študenti vyhrali obe stredoškolské kategórie, teda aj tímovú súťaž, aj súťaž jednotlivcov. Tým sme zavŕšili desať rokov nepretržitých víťazstiev študentov Cisco Academy Handlova.

  Na tomto základe sa chceme ďalej rozvíjať. Preto sme sa zapojili do národného projektu IT akadémia kde sme získali najvyššiu formu partnerstva. SOŠ Handlová bude v rámci IT akadémie vybavená vedeckým laboratóriom a učitelia prírodovedných a informatických predmetov sa už pripravujú na niekoľko mesiacov až rokov štúdia a praktických cvičení.

  Zvýšime tak úroveň vyučovania matematiky, fyziky, programovania aj počítačových sietí, zavedieme úplne nový predmet IoT (Internet of Things). To všetko hlavne pre nový odbor 2561 M informačné a sieťové technológie.

  Cieľom je ponúknuť už terajším deviatakom a potom ich nasledovníkom nové možnosti štúdia na SOŠ Handlová s perspektívou ďalšieho vzdelávania na VŠ, alebo uplatnenia sa na trhu práce v oblasti IKT. V spolupráci so ZŠ budeme vyhľadávať a vzdelávať talenty. Ide nám hlavne o deti ktoré sa na počítačoch nielen hrajú, ale aj vzdelávajú a niečo sa snažia tvoriť.

  Verifikácia je možná na: http://netacad.sk/podujatia/nag2017/vysledky

  Handlová 28.6.2017

  Ján Krausko
  Cisco Academy Handlova
  SOŠ Handlová

   
 • Rozlúčka so školou triedy 3.J

  Končí sa školský rok 2016/17. Nastal čas, keď našu školu opúšťajú naši tretiaci, študenti 3.J triedy, učebných odborov Mechanik opravár - stroje a zariadenia a Technicko-administratívny pracovník. Na slávnostnej rozlúčke 12. júna 2017 sa študenti poďakovali svojim profesorom a majstrom odborného výcviku nielen za odovzdané vedomosti a osvojené zručnosti, ale aj ich ľudský prístup a pomoc pri plnení každodenných povinností. Riaditeľ školy Mgr. Jozef Barborka ocenil najlepších študentov triedy Martina Litvu a Klaudiu Práznovskú a vo svojom príhovore im zaželal veľa úspechov na záverečných učňovských skúškach. Tak veľa šťastia študenti pri skúškach i v živote.

  Triedna učiteľka Ing. Silvia Maruniaková