SOŠ Handlová

 • Vážení rodičia,
  pozývame Vás na rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia v termíne
  od 9.12. do 13.12.2019. 

  Presný termín pre jednotlivé triedy upresní triedny učiteľ.

   

   
 • V mesiaci november v rámci kariérového poradenstva sa uskutočnili nasledovné akcie

  • GAUDEAMUS – NITRA 5. 11. 2019
   Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa uskutočnil 5. – 6. 11. 2019. Ľudia v stánkoch škôl boli pripravení našim žiakom odpovedať na ich otázky. Študenti a absolventi VŠ sa radi podelili so svojimi skúsenosťami. VŠ na prednáškach predstavili od ponuky odborov, cez možnosti ubytovania až po mimoškolské aktivity. Čítať ďalej...  
  • Odborná stáž projektu Erasmus + KA1 v Írskom meste Cork
   "Medzinárodné mobility – nástroj získavania odborných skúseností"

   V termíne od 13. 10. – 26. 10. 2019 dostali vo výberovom konaní vybraní 8 žiaci 4. A triedy a 4 žiaci 3. A triedy odboru bilingválna obchodná akadémia možnosť rozšíriť si svoje teoretické, praktické odborné a najmä jazykové skúsenosti priamo na rôznych prevádzkach v druhom najväčšom írskom meste Cork, či prímestských častiach Ballincollig a Bishopstown. Väčšina žiakov pracovala pre spoločnosti, ktorých primárnym cieľom nebolo vykazovať zisk, ale ziskom z priameho predaja charitatívnym spôsobom podporiť určitú skupinu znevýhodnených ľudí. O akú konkrétnu skupinu ľudí sa jedná sa môže každý záujemca dozvedieť priamo z názvu prevádzky, alebo z propagačného materiálu umiestneného v jej vnútorných priestoroch.

   Čítať ďalej...  

Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

II.kolo prijímacieho konania 2019/2020 sa uskutoční dňa 18.06.2019

 1. Študijný odbor obchodná akadémia bilingválna – testy z anglického jazyka, budova C, učebňa č. 7, začiatok o 8.30h
 2. Učebný odbor technicko-administratívny pracovník a elektromechanik – silnoprúdové zariadenia – bez prijímacích skúšok, zápis budova A, miestnosť č. 219, Ing. Aneta Šlechtová, začiatok o 9.00 h

Počty voľných miest v študijných a učebných odboroch

  Výsledky prijímacieho konania - 1. kolo
 

Kritériá prijatia na štúdium

Vzorové testy na príjímacie konanie
na SOŠ Handlová

Milí žiaci základných škôl, otestujte si svoje vedomosti pomocou on-line testov zo slovenského jazyka a anglického jazyka. Podobné testy sa budú vyskytovať na talentových skúškach a prijímačkách na našu školu. Na talentových skúškach bude okrem testu z gramatickej časti aj posluchové cvičenie a čítanie s porozumením.

Test zo slovenského jazyka a literatúry

Test č.1 z anglického jazyka

Test č.2 z anglického jazyka

Test č.3 z anglického jazyka

Test č.4 z anglického jazyka

Vzorové príklady z matematiky