SOŠ Handlová

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

Prehľad výsledkov prijímacieho konania podľa študijných odborov - 17.5.2018

 

Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2018/2019

 

Vzorové testy na príjímacie konanie
na SOŠ Handlová

Milí žiaci základných škôl, otestujte si svoje vedomosti pomocou on-line testov zo slovenského jazyka a anglického jazyka. Podobné testy sa budú vyskytovať na talentových skúškach a prijímačkách na našu školu. Na talentových skúškach bude okrem testu z gramatickej časti aj posluchové cvičenie a čítanie s porozumením.

Test zo slovenského jazyka a literatúry

Test č.1 z anglického jazyka

Test č.2 z anglického jazyka

Test č.3 z anglického jazyka

Test č.4 z anglického jazyka

Vzorové príklady z matematiky